De Bloemhof

Teeltplan aardappels

Ook aankomend jaar hebben vele tuinders weer zin in het poten van de aardappelen. Aan de bestellingen bij van der Wal en Garant te merken zijn de ambities groot!

Aankomend jaar dienen de aardappels achterop de tuin te worden gepoot. Dat betekent dat het deel van de tuin dat wordt gebruikt om te telen, in gedachte in drie delen wordt gedeeld, en de achterste 1/3e wordt gebruikt voor de aardappels.

De reden hiervoor is dat een minimale wisselintensiteit van 1 op 3 in het teeltplan moet worden opgenomen om bodemgebonden ziekten te voorkomen.

Mocht u vragen hebben, stel die gerust aan de tuincommissie!

Met vriendelijke groet,

Erwin Haveman (Tuincommissie)