De Bloemhof

Oproep invullen enquête en bestelformulieren

We hebben al een groot aantal ingevulde enquête formulieren ontvangen maar nog niet van iedereen.

Het resultaat wordt nog beter bij een zo groot mogelijke respons. Het is een kleine moeite om hem in te vullen en in de brievenbus te stoppen en het wordt zeer gewaardeerd!

Bij het Groentje en Geeltje zat ook een bestelformulier voor zand, compost en meststoffen. Indien gewenst graag ook deze invullen en uiterlijk op 14 december retourneren. Hiermee kan de Inkoopcommissie zorgen voor een tijdige leverantie van de bestelde grondstoffen.

Met vriendelijke groet,

Rob Jansen

(secretaris)