De Bloemhof

Kort nieuws mei 2019

camerasysteem in bedrijf

Op 10 mei is het camera systeem geïnstalleerd. Zoals aangegeven zullen de beelden enkel worden bekeken wanneer er sprake is van diefstal of vandalisme. Hopelijk voorkomt het systeem dit.

honden niet (meer) toegestaan op het complex

Op de ALV is afgesproken dat er geen honden meer zijn toegestaan op het complex. Het bordje “honden aan de lijn” is daarom uit het bushokje verwijderd.

onderhoud Windsingel

De eerste keuring van de tuinen heeft op 1 mei plaatsgevonden. Verheugd om te constateren dat vrijwel alle tuinen er keurig bij liggen. Slechts enkele tuinders zijn aangeschreven of aangesproken. De Windsingel behoeft nog wel aandacht. Graag de eerste meter zelf onderhouden!

Het belangrijkste criteria van de Keuringscommissie is geen overlast geven aan de buren. Hier wordt bij de keuringen dus extra op gelet. Wanneer u desondanks toch hinder ondervindt kunt u uw klacht indienen bij de Tuincommissie. Belangrijk dat een ieder kan genieten op zijn/haar tuin.

Geen tuinen van anderen betreden

Een algemeen gehoorde klacht is dat tuinders (ongevraagd) over andermans tuin lopen. Dit is niet toegestaan (artikel 11A van het Tuinreglement). Gebruik dus de hoofdpaden.