De Bloemhof

Coronavirus

Sinds vrijdag 28 februari is het bekend dat in Nederland meerdere mensen positief zijn getest op het coronavirus. Dit betekent dat zij besmet zijn met het virus. Het is belangrijk om te weten dat het coronavirus zich hetzelfde gedraagt als de griep. Hierdoor zijn de belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen heel simpel: je doet namelijk hetzelfde als wat je zou doen om griep of verkoudheid te voorkomen.

Wat kun je zelf doen?
Was je handen regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die weg in de prullenbak.
 
Op de website van de Rijksoverheid vind je de laatst bekende informatie over het virus. Ook lees je wat de klachten zijn die gepaard gaan met een besmetting van het virus en wat je moet doen als je denkt dat jijzelf, of iemand anders in je omgeving, besmet is.

Wat doet het bestuur van de Bloemhof?
Het bestuur volgt de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM op. Een van de meest recente adviezen gaat over personen die gezondheidsklachten ervaren. Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt.  De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

Als je recentelijk in een gebied bent geweest waar het coronavirus heerst én je hebt gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid of koorts), houd dan je gezondheid in de gaten en blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Is dit bij jou het geval of maak je je zorgen? Neem telefonisch contact op met je huisarts. Als de klachten thuis erger worden, bel dan altijd jouw huisarts of GGD Hollands Midden (088 – 308 3000).

Heb je andere vragen? Op de website de Rijksoverheid staat een Q&A met veelgestelde vragen voor werkgevers en werknemers over het coronavirus.
Maak je je zorgen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Huidige maatregelen geldig tot 28 April 2020:

De kantine en toiletten in het clubgebouw zijn gesloten.

Dagelijks wordt het toegangshek geopend en deze blijft de gehele dag geopend.

De winkel blijft op zaterdagochtend geopend van 09:30-11:30. Niemand heeft toegang tot de kas, verkopen geschieden buiten. Betaling per bank. Bezoekers van het tuinpark en de winkel dienen rekening te houden met de geadviseerde afstand van 1.50 meter.

Wat doet het bestuur verder?
Het bestuur neemt indien nodig contact op met de GGD Hollands Midden en de Veiligheidsregio Hollands Midden en als daar aanleiding toe is, volgt nadere berichtgeving.

Met vriendelijke groet, 


Rob Jansen

(voorzitter)