De Bloemhof

Bestellijst zand en compost

Het is weer mogelijk om diverse soorten zand en compost te bestellen.

Medio februari worden deze bij uw tuin geleverd, levering vindt plaats binnen één week, zorg dat u voldoende plaats heeft om de leveringen in één keer te ontvangen. Op het bestelformulier kunt u de plaats aangeven.

U dient de levering binnen 14 dagen te hebben verwerkt ook vanuit de naast gelegen groenstroken.

Producten worden geleverd als aan de minimale bestelhoeveelheid wordt voldaan. Indien dit niet wordt gedaan wordt u als klant tijdig bericht hierover. U kunt dan de bestelling voor die grondstof intrekken of wijzigen met een andere grondstof.

Levering geschiedt op basis van de dan geldende weersomstandigheden en kan worden uitgesteld tot nader order.

U kunt het totaal van uw bestelling overmaken op NL23RABO0335656501, t.n.v. Volkstuinvereniging de Bloemhof met als omschrijving

“Tuinnummer xxx inzake zand en compost”.

Wacht met uw betaling totdat u de bevestiging van levering heeft ontvangen.